Curiosa

Afbeelding Auteur Titel Uitgever Bijzonderheden Prijs
Stenuit, D. en Piot, R.
Magnesiumgebreksverschijnselen bij land- en tuinbouwgewassen
Symptomes de carence en magnesie chez les plantes agricoles et horticoles
Bodemkundige Dienst van België, Heverlee, 1954

63 pp; 21 x 13,6 cm; 26 kleur-, 4 zw-ill.;
softcover; geniet;
conditie: zeer goed; geen stempels, geen verkleuringen

...
€ 1,00
Kleinveeteelt-congres
Gent, 5 april 1920
s.n, s.l., 1920

81 pp; 22,2 x 15 cm; geen ill.;
(Uitgave van de teksten van de voordrachten en besprekingen);
hardback (originele kaft (softcover) mee ...

€ 1,00
Vijfde nationale studiedag voor bedrijfspluimveehouders
Gent (13 november 1960) Verslagen en besprekingen
Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten, Brussel, (1960)

55 pp; 24,3 x 16 cm; 4 ill.;
softcover; geniet;
conditie: zeer goed; stempel van de bibliotheek waartoe het behoorde; geen etiketjes; v...

€ 1,00
Reynaert, St.
Voeding der planten - bemestingsleer
Belgische Boerenbond, s.l., 1938, (3de uitgave)

232 pp; 24,8 x 16 cm; geen ill.;
softcover; genaaide katernen gelijmd aan rug;
conditie: matig; stempel van de bibliotheek waartoe het ...

€ 2,00
Croesen, V.R.Y.
Zuivelbereiding
Van Pesch, beknopte handleiding tot de kennis van den Nederlandschen landbouw Deel iv
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1914, 2de verbeterde en vermeerderde druk

88 pp; 23,3 x 15,7 cm; 10 ill.;
softcover; genaaide katernen;
conditie: matig; rug los en tot halfweg gescheurd; stempels van de biblio...

€ 1,00
Kok, J. en Eigenhuis, J.
Onze landbouw
Een leerleesboek voor de hoogste klassen der lagere school, het vervolgonderwijs en het voorbereidend landbouwonderwijs Tweede deeltje – 2e
J.B. Wolters, Groningen/Den Haag, 1929

87 pp; 19,5 x 13,9 cm; 37 ill.;
softcover; katernen genaaid;
conditie: goed; stempel van de bibliotheek waartoe het behoorde

...
€ 2,50
Laarhoven, J.H.J. van
Veevoeding voor landbouwwinterscholen
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1955, 9e druk

178 pp; 20,5 x 14 cm; 19 ill.;
softcover; katernen genaaid;
conditie: matig tot goed; rug boven- en onderaan licht beschadigd; geen ste...

€ 2,50
Godtsenhoven, Em. van
Landbouwkunde op de hoeve
Bodemkennis – Voeding der planten – Doelmatig gebruik der meststoffen in land- en hofbouw – Reglementering van de handel in
n.v. Standaard Boekhandel, Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven, 1951, 9e verbeterde druk

310 pp; 22,5 x 14,8 cm; 93 ill.;
softcover; genaaid;
conditie: goed; rug boven- en onderaan,en aan voorste schutblad hersteld; stempel ...

€ 3,50
Godtsenhoven, Em. van
Landbouwkunde op de hoeve
Bodemkennis – Voeding der planten – Doelmatig gebruik der meststoffen in land- en hofbouw – Reglementering van de handel in
n.v. Standaard Boekhandel, Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven, 1951, 9e verbeterde druk

310 pp; 22,5 x 14,8 cm; 93 ill.;
softcover; genaaid;
conditie: goed; rug boven- en onderaan,en aan voorste schutblad hersteld; stempel ...

€ 3,50
Leclercq, Émile
Soyez bons pour les bêtes
Illustrations par François Gailliard Dédié à la Société protectrice des animaux
J. Lebègue, Bruxelles, s.a.

zeldzaam
143 pp; 21 x 14,2 cm; ill.;
hardback (originele kaft (softcover) mee ingebonden); linnen rug;
conditie: zeer goed; stemp...

€ 2,00
Visser, Bert
Postduiven
voeding, verzorging, huisvesting, wedvlucht
Zuid Boekprodukties, Best, 1986

157 pp; 24 x 16,2 cm; hardcover; ingenaaid; z-w-ill.;
conditie: zeer goed

...
€ 2,50
Vermeijen, L. en Aerts, J.
Hoe wij ze spelen
Jos Adriaenssens, Antwerpen, 1964, 5de druk

55 pp; 22 x 15 cm; softcover;
conditie: goed tot zeer goed

...
€ 2,50
Vermeijen, L. en Aerts, J.
Hoe wij ze keuren
Jos Adriaenssens, Antwerpen, 1963

50 pp; 23,3 x 15 cm; softcover;
conditie: aanvaardbaar; enkele balpennotities op voorplat (zie foto)

...
€ 2,50
Vansalen, Victor
Vleugelkwaliteiten bij sportduiven
Ideaal vleugelpatroon, ventilatie en profiel. Conditie, biologische voeding, medische verzorging e.d
Ankh-Hermes, Deventer, 1976

204 pp.; 24,5 x 16 cm; hardcover met stofomslag; ingenaaid; z-w-ill.;
conditie: goed tot zeer goed; beperkte gebruiksschade aan stofomslag bo...

€ 2,50
Stam, J.W.E.
Moderne inzichten in de postduivensport
Thieme, Zutphen, 1976

128 pp.; 21,7 x 16,4 cm; hardcover; ingebonden; ill.;
conditie: goed tot zeer goed; beperkte ouderdomsverkleuring

...
€ 2,00