Doelgroep

Doelgroep

Wie vormt de doelgroep van De Tinten vzw?

De doelgroep wordt gevormd door mensen die niet legaal verblijven in Gent en over geen structurele vorm van inkomen beschikken.

Het gaat om een zeer heterogene groep. Afhankelijk van het feit of zij vroeger een legale (tijdelijke, voorwaardelijke of zelfs definitieve) verblijfsstatus bezaten of niet, behoren zij vooral tot een van onderstaande groepen:

  • migranten die nooit een verblijfsvergunning aanvroegen en ofwel clandestien ofwel als toerist België binnenkwamen;
  • uitgeprocedeerde asielzoekers die een uitwijzingsbevel kregen waartegen geen schorsend beroep meer loopt;
  • asielzoekers van wie het verzoek negatief werd beoordeeld en die hiertegen in beroep gaan;
  • niet-repatrieerbare asielzoekers;
  • vreemdelingen die hun diplomatiek of consulair statuut verloren zijn;
  • ex-gevestigde vreemdelingen die waren teruggekeerd naar hun land en die bij hun terugkeer naar België geen statuut krijgen.

 

De grootste groep wordt gevormd door mensen  - in hoofdzaak Oost-Europeanen - die met een toeristenstatus legaal ons land zijn binnengekomen en  langer blijven dan wettelijk is toegestaan. Vaak vinden zij geen of slechts tijdelijk werk en worden ze geconfronteerd met sociale uitbuiting.

Zij wonen vaak in kraakpanden of huren samen met anderen een kamer, een appartementje of een huisje. Meer dan eens zijn ze slachtoffer van huisjesmelkerij.

De tweede grootste groep wordt gevormd door vluchtelingen die geen verblijfsstatus verwerven maar omwille van hun persoonlijke geschiedenis niet terugkeren naar hun land van herkomst. Zij verkiezen hier in de illegaliteit te verblijven boven vrijwillige terugkeer.

De mensen van onze doelgroep proberen in precaire omstandigheden in Gent een leven uit te bouwen. Hun kinderen gaan hier naar school. Een terugkeer naar hun land van herkomst is voor de meesten geen optie, ook omdat er vaak sprake is van corruptie, discriminatie en racisme in de landen van herkomst. Deze redenen zijn vaak moeilijk of niet bewijsbaar.