Nederlandstalig

Afbeelding Auteur Titel Uitgever Bijzonderheden Prijs
Ghesquiere, Remi
Dertig geestelijke liederen van Guido Gezelle
(wederom door hem nagezien en verbeterd) op oude en nieuwe zangwijzen geschikt en met orgelspel versierd
R. Ghesquiere-Marques, Gheluwe, (1900)
 • zeer zeldzaam
 • 92 pp., 23 x 14,5 cm
 • softcover, ingenaaid
 • conditie: rug versleten, geen ouderdomsvlekken
 • <...
€ 10,00
Vree, Paul de
Maurice Gilliams - Essay
Mens en Muze 2
De Brug, Antwerpen, 1947
 • 63 pp.; 20 x 14,5 cm
 • softcover, ingenaaid
 • beperke genummerde oplage (225/900)
 • conditie: goed tot zeer goed (me...
€ 5,00
Roover, Adriaan de
De doodsgedachte in de moderne Noord-Nederlandse poëzie
Mens en Muze 5
De Brug, Antwerpen, 1947
 • zeer zeldzaam
 • 107 pp., 20 x 14,5 cm
 • softcover, ingenaaid
 • beperkte genummerd oplage (192/600)
 • conditi...
€ 5,00
Oostvlaams Proza-mozaïek
Bloemlezing uit het werk van hedendaagse Oost-Vlaamse prozaisten
Sanderus, Oudenaarde, 1963
 • zeldzaam
 • 267 pp., 20,3 x 14 cm
 • hardcover, ingenaaid
 • met een illustratie door Gerard Hermans
 • conditie...
€ 5,00
Poëtisch gastmaal
Reeks 1, reeks 2, reeks 3
Vereniging van katholieke Oostvlaamse schrijvers, 1964-1966
 • zeldzaam
 • hardcover, ingenaaid, 20,7 x 13,5 cm
 • reeks 1: 99 pp., reeks 2: 94 pp., reeks 3: 96 pp.
 • elk deel met e...
€ 5,00
Depamelaere, Gilbert
René Declercq, uit liefde alleen ...
Woord vooraf: André Demedts
Davidsfonds Deerlijk, 1977
 • 164 pp.; 27 x 20,7 cm
 • softcover; ingenaaid
 • z-w- en sepia-ill.
 • conditie: zeer goed
...
€ 4,00
Voght, Joz. de
Landsche liederen
Veritas Algemeene Katholieke Boekhandel, Antwerpen, 1920

173 pp.; 20,7 x 16,8 cm; z-w-ill. (platen van Edw. Pellens); 
softcover; ingenaaid; 
conditie: goed tot zeer goed; lichte verkl...

€ 6,50
Antonissen, Rob.
Schets van de ontwikkelingsgang der Zuid-Afrikaanse letterkunde
Deel 1: Studie Deel 2: Bloemlezing
"Pro Arte", Diest, s.a. (1946)

409, 345 pp.; 24,6 x 17,5 cm; 
hardcover (karton, linnen rug); ingebonden; 
conditie: zeer goed; algemene ouderdomsvergeling va...

€ 6,00
Graeve, Rob. de
Felix Timmermans
Reeks Letterkundige Jeugdbibliotheek
Stoobandt, Gent, s.a.

100 pp.; 27 x 14 cm; 
softcover; ingenaaid; 
conditie: matig tot redelijk; gewone ouderdomsverkleuring; schade aan rug (boven- ...

€ 3,50
Vermeulen, Edw.
Stadhuisratten
V. Sansen-Vanneste, Poperinghe, 1927

zeldzame eerste druk; 
260 pp.; 21 x 15 cm; 
softcover; ingenaaid; 
conditie: goed; beperkte ouderdomsverkleuring; ra...

€ 10,00
Walle, Maurits vande
Een dialoog over Verschaeve's "Maria Magdalena"
Excelsior, Brugge, 1929

zeer zeldzaam; met opdracht en gesigneerd door de auteur; met enkele auteurscorrecties; 
75 pp.; 21,5 x 16 cm; 
softcover, inge...

€ 7,50
Kloos, Willem & Reyneke van Stuwe, Jeanne
Liefdesbrieven
Gewisseld tusschen Willem Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe, van juni 1898 tot 7 september 1899
H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij, 's-Gravenhage, 1927

705 pp.; 25 x 17,5 cm; 
hardcover, ingebonden; 
conditie: goed tot zeer goed; naam (in potlood) op schutblad; hier en daar pass...

€ 5,00
Bolckmans, Alex
Beknopt historisch overzicht van de Nederlandse letterkunde in België
Ministerie van Landsverdediging, Brussel, 1950

34 pp.; 21,9 x 14 cm; z-w-buitentekstill.; 
softcover; ingenaaid; 
conditie: zeer goed; naam op halvetitelpagina

...
€ 2,50
Vermeulen, Brecht (samenstelling)
Omtrent Albrecht Rodenbach
Historisch-literaire schetsen en essays
VZW Albrecht Rodenbach, Roeselare, 2006

216 pp.; 24 x 16,5 cm; z-w-ill.; 
softcover; ingenaaid; 
conditie: kreukje voorplat rechtsonder; voor het overige als nieuw

...
€ 4,00
Grauls, A.W.
De terugtocht
Ed. Secelle, Antwerpen, 1933

beperkte genummerde oplage (50/150); gesigneerd;
76 pp.; 25 x 17 cm; 
softcover; ingenaaid; 
conditie: goed; voor- en ach...

€ 10,00