- Sociale dienst -
Sociale dienst

Sociale dienst

Woensdag 11.00 – 16.00 u..

 • Inschrijving.
 • Morele ondersteuning.
 • Advies over rechten en plichten, waar nodig met doorverwijzing naar hulpverlenende diensten.
 • Ondersteuning medische kaart, school, documenten, wonen.
 • Hulp bij juridische procedures.
 • Hulp bij het aanvragen van diverse officiële documenten.

Lees meer

- Voedselbedeling -
Voedselbedeling

Voedselbedeling

Vrijdag 10.00 – 16.00 u.
Gratis voedselbedeling aan de personen van onze doelgroep. Mogelijkheid om zelf uit de aangeboden voedingswaren te kiezen.
Meer foto's

- Medische dienst -
Medische dienst

Medische dienst

Woensdag 14.00 – 16.00 u. - arts
Donderdag 14.00 – 16.00 u. - arts
Vrijdag 14.00 – 16.00 u. - arts
               10.00 – 16.00 u. - medisch secretariaat

 • Gratis consultatie arts.
 • Hulp bij het regelen van medische consultaties.
 • Hulp bij doorverwijzing naar de eerstelijnszorg.
 • Hulp bij tandzorg.
 • Tussenkomst medicatie en hulpmiddelen.

 • Meer foto's

- Lessen Nederlands -
Lessen Nederlands

Lessen Nederlands

VZW De Tinten organiseert lessen Nederlands voor de eigen doelgroep. Deze lessen vinden plaats in een klaslokaal van Arteveldehogeschool, campus Leeuwstraat. Inschrijven kan op woensdagnamiddag via de Sociale Dienst van De Tinten. Af en toe zijn er extra activiteiten voor de cursisten, zoals een uitstap begin juli 2016 en een crea-les in maart 2017.
Foto's

- Culturele activiteiten -
Culturele activiteiten

Culturele activiteiten

We ondersteunen deelname aan culturele activiteiten.

- -