Sociale dienst

Openingsuren: Woensdag: 11.00 - 16.00 uur.

  • Inschrijving.
  • Morele ondersteuning.
  • Advies over rechten en plichten, waar nodig met doorverwijzing naar hulpverlenende diensten.
  • Ondersteuning medische kaart, school, documenten, wonen.
  • Hulp bij juridische procedures.
  • Hulp bij het aanvragen van diverse officiële documenten.

Op de sociale dienst van De Tinten vzw krijgen de vrijwilligers via een intakegesprek zicht op de noden, de gezinssamenstelling en de leefsituatie van wie zich aanmeldt. Vaak worden de mensen naar ons doorverwezen door het OCMW of het CAW. Doorverwijzingen gebeuren ook vanuit andere KRAS-diensten, scholen, straathoekwerkers of wijkgezondheidscentra.

Ook medische kaarten zijn voor De Tinten vzw een indicator van een concrete nood, gezien hieraan een sociaal onderzoek vanuit het OCMW gekoppeld is.

De Tinten vzw stelt vast dat de armoede in het Gentse toeneemt, niet enkel in aantallen maar vooral uitdrukkelijk voelbaar in de noden. Binnen onze werking geven we voorrang aan de meest kwetsbaren: de kinderen en de ouderen, de zieken en gehandicapten.  Prioriteiten in onze werking zijn voeding, gezondheid en onderwijs.