Sociale dienst

Sociale dienst

Openingsuren

  • Woensdag: 11.00 - 16.00 uur.
  • Vrijdag: 10.00 tot 16.00 u. 

Onze cliënten

Onze cliënten, bezoekers, komen bij ons terecht na een doorverwijzing door het OCMW, het CAW, de dienst outreachend werk, de wijkgezondheidscentra en andere hulpverlenende organisaties zoals de KRAS-diensten.

Onze taken

  • De cliënt op verhaal laten komen
  • Inschrijving en registratie van de cliënt
  • Advies verstrekken over rechten en plichten waar nodig met doorverwijzing naar andere diensten
  • Doorverwijzing naar het OCMW voor het verkrijgen van de medische kaart
  • Ondersteuning bij de inschrijving van kinderen op scholen
  • Administratieve ondersteuning
  • Ondersteuning bij juridische procedures

Hoe gaan we tewerk?

Het intakegesprek biedt ons een beeld op de noden, de gezinssamenstelling, het juridisch statuut en de leefsituatie van de bezoeker.

Op basis daarvan trachten we de cliënt te begeleiden en te ondersteunen. Daartoe spreekt de sociale dienst de andere afdelingen (voedselondersteuning, materiële hulp zoals kledij en huisraad, taallessen, de medische dienst) van onze VZW aan of gaat op zoek naar zinvolle samenwerkingen met andere organisaties en diensten binnen het werkveld.