Wees tijdig met giften in 2020

Zeker in deze coronatijden zijn giften meer dan welkom:

  • zonder fiscaal attest op rekeningnummer BE78 8910 1418 9086
  • met fiscaal attest op rekeningnummer BE70 8939 4402 9125 van Welzijnsschakels (1000 Brussel) mer vermelding "Projectcode 18029". (Voor giften van 40,00 euro of meer, gedaan in 2020, bedraagt de belastingvermindering 60% van het gestorte bedrag.)