Doelgroep

De doelgroep van de Tinten vzw wordt gevormd door mensen die om welke reden dan ook zijn gevlucht uit hun land van herkomst. Het zijn vluchtelingen in procedure of mensen zonder papieren. Sommigen hebben een aanvraag tot regularisatie lopen en kunnen voorlopig nog in België wonen. Anderen zijn uitgeprocedeerd, of zijn clandestien het land binnengekomen en zijn nooit een asiel- of regularisatieprocedure begonnen. Mensen zonder papieren hebben geen recht op arbeid. Door het asielbeleid is vooral deze laatste groep de voorbije jaren in aantal toegenomen.

Onder ons verblijven ook EU-burgers die omwille van racisme en uitsluiting, vervolging of extreme armoede hun toevlucht zoeken in ons land. 

De Tinten richt zich tot deze Gentenaars die dagelijks moeten vechten om te overleven.

Wij gebruiken niet graag het woord illegaal. Het woord heeft connotaties met zaken die het licht niet mogen zien. Mensen zonder verblijfspapieren zijn echter geen criminelen. Daarom spreken we over mensen zonder papieren. Geen mens is illegaal. Mensen die door de overheid niet worden erkend, zijn van de meeste  rechten verstoken. Ze voelen zich opgejaagd, zijn kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Ze zijn vaak slachtoffer van huisjesmelkerij en onderbetaald zwartwerk. Velen belanden in kraakpanden zonder elektriciteit, gas of water. Gezinnen met vaak veel kinderen moeten (over)leven zonder structurele financiële inkomsten.

Meer info over migratie bij Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht