Giften

Als vereniging zonder winstoogmerk proberen we onze dienst, in de mate van het mogelijke, te financieren uit eigen bronnen.  Onze basisinkomsten halen we uit onze tweedehands winkels. Daarnaast organiseren we verschillende losse activiteiten.

Om aan de grote noden tegemoet te komen zijn giften meer dan welkom

  • zonder fiscaal attest

op rekeningnummer:

BE78 8910 1418 9086
BIC VDSPBE91

met vermelding: ‘gift De Tinten’.

  • met fiscaal attest (vanaf 40,00 euro op jaarbasis)

op rekeningnummer

BE70 8939 4402 9125

van Welzijnsschakels (Huidevetterskaai 165, 1000 Brussel) met de vermelding PROJECTCODE 18029.
(Door de privacywetgeving mag Welzijnsschakels ons de namen van de donateurs niet doorgeven. We kunnen u dan ook geen bedanking sturen voor uw donatie - tenzij u ons zelf op de hoogte brengt.)